ریزش مو:

ریزش مو ی فعال یعنی از دست دادن بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰ تار مو در یک روز یا اگر یک دسته متوسط مو را با کشش جزیی بکشیم بیش از ۴ الی ۵ مو کنده شودالبته برای امتحان موی سر نه تمیز و نه کثیف باشد مثلا ۴۸ ساعت نشسته باشد.

علل ریزش مو:

۱-ریزش مو آنروژنیک (ریزش مو هرمونی )

۲-ریزش مو سکه ای قابل برگشت و گذرا (آلوپسی آره آتا )

۳-ریزش مو سکه ای غیر قابل برگشت و دایمی

۴-ریزش مو سکه ای عصبی(تریکوتیلومانیا)

۵-ریزش مو به علت عفونت _درماتیت سبوروییک

۶-ریزش موی تلوژنیک

۷-ریزش مو آناژن

تحت شرایط طبیعی ساخته شدن مواد فولیکول مو به شکل دوره ای رخ میدهد که دارای ۳ فاز است:آناژن –کاتاژن و تلوژن

۱-فاز آناژن و رشد فعال که فیبر مو ساخته میشود رنگدانه سازی در داخل فولیکول های پیگمانته مو رخ میدهد .ماکسیمم رشد طولی وعرضی مو در این فاز است.

۲-در فاز کاتاژن یک پسرفت برای فولیکول مو رخ میدهد.

۳-فاز تلوژن که فاز استراحت و ریزش مو است.

در یک انسان معمولی روزانه بین ۵۰تا ۱۰۰ موی فاز تلوژن میریزد؛ در شرایط معمول هیچ وقت بیشتر از ۱۰ درصد فولیکول ها در فاز تلوژن نیستند.