فشیال تخصصی:

پاکسازی برای پوست های چرب خشک و معمولی و مختلط انجام میشود پاکسازی پوست شامل تمیز کردن پوست اسکراب در آوردن کومدون های سر سیاه و سر سفید کیست های ریز و مایع تخلیه میلیا و تعادل و تنظیم چربی های پوست است .در پوست های معمولی ماهی ۱ بار و در پوست های چرب هر ۲ هفته ۱ بار میتوان پاکسازی انجام داد. پاکسازی در مطب با سالن های زیبایی بسیار متفاوت بوده و با چندین دستگاه تخصصی به صورت کاملا حرفه ای در ۵ لاین و در ۱۰ مرحله انجام میگردد.